Privacybeleid

Wij hechten waarde aan uw privacy en proberen met de hoogste mogelijke zorgvuldigheid uw privacy te waarborgen. We verzamelen uw persoonsgegevens om onze diensten zo gemakkelijk mogelijk aan te bieden en u over de diensten te informeren.

Elke verwijzing naar “wij”, “ons”, “onze”, of “BOEQ” is een verwijzing naar elke individu binnen Boeq, zoals de context vereist, tenzij anders vermeld.
Evenzo is elke verwijzing naar “u”, “uw” of “uzelf” in deze privacyverklaring een verwijzing naar een van onze klanten en potentiële klanten zoals de context vereist, tenzij anders vermeld.

1. Wie verzamelt uw gegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van BOEQ. BOEQ bestaat uit haar vennoten en werknemers. Vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken kunt u langs elektronische weg richten aan BOEQ door een mail te sturen naar boeqcontact@gmail.com.

2. Welke gegevens worden er verzameld?

Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens van u verzamelen:

 1. Persoonsgegevens: voor- en achternaam.
 2. Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres.
 3. Studie gerelateerde informatie: studiejaar, studie en universiteit.

3. Wat is de grondslag en wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Om onze diensten en producten aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk uw gegevens te verwerken. Het verwerken van gegevens is dan ook nodig voor het volgende:

 1. Het bevorderen van klantencontact.
 2. De klant op de hoogte stellen van de status van de bestelling.
 3. Het reageren op vragen, klachten en problemen van klanten.
 4. De klant op de hoogte te stellen van onze aangeboden producten en diensten.
 5. De klant op de hoogte te stellen van aangeboden producten en diensten van derden.
 6. Interne bedrijfsdoeleinden en administratie.
 7. Voor het evalueren van de doeltreffendheid van marketing en voor onderzoek, opleiding en statistische analyse met het oog op het verbeteren van de diensten die wij aan klanten verlenen.
 8. De naam van de klant vermelden op de factuur die gebonden is aan de bestelling.

4. Worden de gegevens gedeeld met derden?

Wij delen uw gegevens niet zonder toestemming met derden. Wel kan Boeq uw contactgegevens gebruiken om u diensten van derden aan te bieden.

5. Worden de persoonsgegevens buiten de EU doorgegeven?

Wij kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer de gegevens worden verstrekt buiten de EER die niet geacht worden adequate normen voor gegevensbescherming te hebben zullen wij een risicobeoordeling uitvoeren en Europese contractclausule gebruiken om uw gegevens alsnog maximaal te beschermen conform relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang onze zakelijke relatie met u voortduurt. Wanneer deze eindigt zullen wij deze na drie jaar, de lengte van een bachelor studie, verwijderen.

7. Welke waarborgen zijn er om uw gegevens te beschermen?

Alle gegevens worden bewaard in afgeschermde virtuele ruimtes en zijn niet fysiek verkrijgbaar. Persoonsgegevens op bijvoorbeeld overgebleven facturen zullen direct vernietigd worden wanneer deze niet aan de klant in kwestie wordt overgedragen.

Alle vennoten en werknemers van BOEQ zijn geïnstrueerd zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Dit betekent dat deze niet doorgestuurd zullen worden, worden laten zien aan derden, buiten de bedrijfsvoering van BOEQ.

8. Wat zijn uw rechten als klant?

U heeft het recht:
 1. Uw gegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen;
 2. Toestemming die u eerder gaf te beperken, en weer in te trekken;
 3. Uw gegevens op te vragen;
Het voorgaande kunt u verzoeken in een mail naar boeqcontact@gmail.com.